Φωτογραφίες – Ντοπερμαν

IMG_6626.jpgORLANDO VON NEMESIS

SHOW CHAMPION
MEDITERRANEAN WINNER

 

 

5/5/2012                           CAC- CACIB
22/6/2012                         CAC
24/6/2012                         CAC-CACIB   MEDITERRANEAN WINNER
13/10/2012                       CAC-CACIB
14/10/2012                       CAC-CACIB
4/11/2012                         CAC